1

Poznaj możliwości

Sprawdź naszą ofertę dla szkół oraz przedsiębiorstw.

2

Wybierz projekt

Przejrzyj dostępne projekty, zobacz które mogą Cię zainteresować.

3

Skontaktuj się z nami

Uzyskaj dodatkowe informacje lub zgłoś zainteresowanie konkretnym projektem.

Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy Państwa do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt POKL 9.1.2:

  • Uczeń z klasą. Projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów


Projekt POKL 9.2:

  • Edukacja – Internet – Praca – zajęcia pozalekcyjne dla uczniówProjekt skierowany do uczniów szkół zawodowych


Projekty POKL 9.4:

  • e-Belfer junior – ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym
  • e-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu
  • Nie są nam obce języki obce – kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT
  • ECDL dla n@uczycieli
  • E-n@uczyciel – wykorzystanie multimediów w nauczaniu i samokształceniu


Projekt POKL 9.5:

  • Wirtualna społeczność szkolna


Projekt POKL 9.6.2:

  • Więcej wiemy i umiemy. Projekt realizowany przez gminę lub szkoły dla swojej społeczności lokalnej w gminie.

Projekt POKL 7.2.1:

  • Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pakiet wsparcia dla gmin, szkół, tworzenie świetlic środowiskowych szczególnie na terenach wiejskich.

OSI_EdukacjaWitryna jest utrzymywana przez zespół Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli OSI Edukacja, która od wielu wspiera rozwój polskiej oświaty poprzez szkolenia i realizację projektów.

Copyright by OSI CompuTrain S.A. 2014