„Uczeń z klasą” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Projekt jest realizowany z funduszy EFS w podziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” programu operacyjnego kapitał ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

TYP PROJEKTU:
Projekt skierowany do uczniów z terenów wiejskich

Projekt wprowadza:

 • zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne wskazane przez szkołę, np.: koła dla uczniów zdolnych, z ocenami bardzo dobrymi, celującymi, zainteresowanych własnym rozwojem;
 • zajęcia wyrównawcze wskazane przez szkołę, np.: logopedyczne (dla uczniów z dysleksją), kompensacyjno-korekcyjne, z języka polskiego itd.;
 • wycieczki;
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczną, np.: zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, warsztaty z rodzicami, itd.;
 • tworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • innowacyjne formy nauczania – wdrożenie e-platformy;
 • zakup pomocy dydaktycznych do zajęć.

W projekcie zajęcia (część zajęć) wskazana przez szkołę może odbywać się metodą projektową, interdyscyplinarną, a także można wprowadzić zajęcia z robotyki.

UCZESTNICY PROJEKTU: 
Uczniowie (główna grupa docelowa)

CELE PROJEKTU: 
Projekt ma za zadanie zapewnić uczniom rozwój ich kompetencji kluczowych w tym w obszarze ICT, uatrakcyjnić zajęcia za pomocą wdrożenia e-platformy.

W ramach projektu:

 • będzie wdrożona platforma e-learningowa oraz odbędą się warsztaty on-line (e-learning) dla administratora e-platformy. Na platformie nauczyciele będą umieszczali wytworzone do zajęć materiały dydaktyczne (np. testy, teksty), które będą wykorzystywane przez uczniów np. w domu. Stąd też propozycja prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej oraz niewielka część zajęć w formie e-learningu. Nauczyciele w określonych godzinach w domu będą do dyspozycji uczniów (za pomocą e-platformy oraz komunikatorów) i będą pomagali w rozwiązaniu np. testów;
 • szkoła otrzymuje wynagrodzenia dla personelu projektu, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych w tym e-learningowych dla nauczycieli Państwa szkoły. Szkoła także otrzymuje pieniądze na materiały biurowe, tonery;
 • można zakupić także pomoce dydaktyczne do zajęć wyrównawczych i kół; 
 • będzie możliwość dołączenia e-dziennika, z licencją na 1 rok projektu.

Wszystkie te usługi będą objęte ustawą PZP. Szkoła może składać projekt z pełnomocnictwa gminy.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 

OKRES REALIZACJI: 10 miesięcy.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności