„Wirtualna społeczność szkolna”

Projekt jest realizowany z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczniowie i ich rodzice, kadra pedagogiczna.

CEL:
Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Szkoła nie wnosi finansowego wkładu własnego – koszty działań projektowych wpisywane są w budżet projektu i finansowane ze środków unijnych oraz środków krajowych. Do kosztów poniesionych przez szkołę zaliczyć można: wynagrodzenia personelu (nadzór merytoryczny dyrekcji, obsługa księgowa), drobny sprzęt multimedialny (do 10% wartości projektu).

 

DZIAŁANIA:

 1. Zarządzanie projektem.
  W ramach zarządzania wynagrodzenie dla osób prowadzących projekt (max 20% wartości projektu – wytyczne EFS) na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę.
  Muszą to być osoby, których zakres umowy o pracę nie będzie pokrywała się z zakresem czynności w umowie zleceniu – na podstawie pkt 3.7 wniosku.

 2.  

  Zaprojektowanie i uruchomienie szkolnego portalu internetowego dla szkoły.
  Każdy z uczestników będzie miał własne konto do logowania się do serwisu i będzie mógł samodzielnie umieszczać w nim materiały. Ten portal nie posiada e-dziennika, który wymaga osobnej licencji.

 3.  

  Konsultacje dotyczące funkcjonalności serwisu.

 4. Przeszkolenie administratora – opiekuna platformy – z zakresu zasad jej funkcjonowania oraz redaktora (moderatora).

 5. Przeszkolenie nauczycieli i rodziców z zakresu zasad funkcjonowania serwisu.

 6. Konkurs dla uczniów – za najlepsze materiały będą rozdane nagrody.

 7. Podsumowanie projektu – na spotkaniu zaprezentowany zostanie serwis społecznościowy.

 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • uruchomienie platformy jako innowacyjnego narzędzia komunikacji środowiska szkolnego;

 • budżet do wykorzystania przez szkołę (budżet może zawierać m.in. wynagrodzenia administratora platformy, nadzór merytoryczny dyrekcji, obsługę księgową, redaktora platformy, drobny sprzęt itp.);

 • możliwość rozbudowania platformy o kolejne elementy za pomocą finansowania zewnętrznego, tj. platforma może stać się podstawą do stworzenia innego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

PROJEKTODAWCA:
Według nowych wytycznych projektodawcą mogą być stowarzyszenia, grupy działania z obszarów wiejskich.
Dla szkół, które nie mają możliwości skorzystania ze współpracy ze stowarzyszeniem lub grupą działania ze swojego obszaru, proponujemy utworzenie strony internetowej w działaniu 9.4 w projekcie multimedialnym dla nauczycieli.
Projekt „Wirtualna społeczność szkolna” świetnie wpisuje się w wymagania konkursu. Zapewnia wsparcie IT dla szkoły w postaci oprogramowania internetowego portalu szkolnego (portalu społecznościowego) pełniącego funkcję narzędzia komunikacji pomiędzy kadrą pedagogiczną, dyrekcją a rodzicami i uczniami.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

WARTOŚĆ: do 50 000 PLN, 100% dofinansowania.

OKRES REALIZACJI: 5 miesięcy.

Joomla templates by Joomlashine

Strona używa plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Polityka prywatności